Nabór wniosków

Prosument - nabór dla banków

Autor:
05-01-2015, 11:39

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w 2015 r. kredytów bankowych wraz z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski należy składać w terminie od 16.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w informacjach o programie Prosument w dziale Nabór wniosków dla banków 2015

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna