Kontakty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa,

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

NIP: 522-00-18-559
REGON: 142 137 128

Godziny urzędowania NFOŚiGW: 7:30 – 15:30
 

Telefony:

Centrala:
22 45 90 000, 22 45 90 001
Informacje ogólne o dofinansowaniach:
22 45 90 100 (odnawialne źródła energii, edukacja ekologiczna)
22 45 90 370 (efektywność energetyczna, gospodarka odpadami i ochrona ziemi)
22 45 90 109 (gospodarka wodno-ściekowa, zagrożenia i monitoring środowiska)
22 45 90 124 (ochrona przyrody)

fax: 22 45 90 101

e-mail:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAPinformacje szczegółowe >>

Prezes Zarządu - Małgorzata Skucha
tel. 22 45 90 226
tel. 22 45 90 105
fax: 22 45 90 505

Z-ca Prezesa Zarządu - Jacek Gdański
tel. 22 45 90 225
fax: 22 45 90 606

Z-ca Prezesa Zarządu - Krystian Szczepański
tel. 22 45 90 121
fax: 22 45 90 505

Z-ca Prezesa Zarządu - Dorota Zawadzka-Stępniak
tel. (22) 45 90 140
fax: (22) 45 90 606

Dyrektor Biura - Ryszard Ochwat
tel. 22 45 90 118, 22 45 90 321
fax: 22 45 90 585

 • Z-ca Dyrektora Biura - Bartłomiej Kirsten
  tel. 22 45 90 118, 22 45 90 321
  fax: 22 45 90 585


Rzecznik Prasowy - Witold Maziarz
tel. 22 45 90 557
Dla mediów - materiały prasowe
 


Rachunki bankowe:
opłata recyklingowa: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
opłaty z Prawa geologicznego i górniczego: 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Sprawdź wszystkie rachunki bankowe NFOŚiGW »
 


Numery telefonów do departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


  

Numery telefonów do poszczególnych departamentów i wydziałów:


Departament Strategii i Komunikacji

 • Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych - tel. 22 45 90 369
 • Wydział Strategii i Komunikacji - 22 45 90 249

Departament Organizacyjny - 22 45 90 118, 22 45 90 321

Departament Ochrony i Gospodarowania  Wodami

 • Wydział Ochrony Wód - 22 45 90 548
 • Wydział Gospodarki Wodnej - 22 45 90 437
 • Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń - 22 45 90 548

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej - 22 45 90 452

 • Wydział Programowy Gospodarki Niskoemisyjnej  22 45 90 452,  22 45 90 572, 22 45 90 544

Departament Ochrony Klimatu - 22 45 95 865

 • Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji -
  Fundusze Norweskie - 22 45 95 862
  Zielone Inwestycje - 22 45 95 843, 22 45 95 841, 22 45 95 840, 22 45 95 830
 • Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie - 22 45 90 168
 • Wydział OZE i Nowoczesnych Technologii - 22 45 95 865

Departament Ochrony Ziemi - 22 45 90 427

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 504

 • Wydział Ochrony Przyrody - 22 45 90 504
 • Wydział Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 594, 22 45 90 657, 22 45 90 750, 22 45 90 219, 22 45 90 257, 22 45 90 354
 • Wydział ds. Programu LIFE - 22 45 90 288, 22 45 90 486

Departament Kontroli Przedsięwzięć - 22 45 95 385

 • Zespół ds. Nieprawidłowości - 22 45 90 391

Departament Księgowości i Rozliczeń:

 • Wydział Rozliczeń Krajowych - 22 45 90 200
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych - 22 45 90 448
 • Wydział Księgowości i Płac - 22 45 90 338
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów - 22 45 90 216
 • Opłata Recyklingowa - 22 45 90 414, 22 45 90 300

Departament Analiz Finansowych - 22 45 90 441

Departament Planowania i Sprawozdawczości - 22 45 90 353

Departament Rozwoju Systemów Informatycznych - 22 45 90 348

Wydział Administracyjny - 22 45 90 609

Wydział Rozwoju - 22 45 90 963

Zespół Kontroli Wewnętrznej - 22 45 90 139

Zespół ds. Pomocy Publicznej - 22 45 90 453, 22 45 90 262, 22 45 90 246

Zespół Radców Prawnych - 22 45 90 462, fax 22 45 90 575

Zespół Zarządzania Personelem - 22 45 90 492

Zespół Zamówień Publicznych - 22 45 90 636

Zespół ds. Współpracy Regionalnej - 22 45 90 104, 22 45 90 658

Zespół ds. Koordynacji POIiŚ (POIiŚ 2007-2013) - 22 45 90 133

Zespół ds. Legislacji - 22 45 90 181

Samodzielne Stanowisko ds. Państwowych Jednostek Budżetowych - 45 90 352

Kancelaria - 22 45 90 115, 22 45 90 114, 22 45 90 116

Zobacz także: Schemat organizacyjny

Mapa dojazdu


Pokaż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na większej mapie

Formularz kontaktowy
powrót
do góry