Kontakty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa,

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

NIP: 522-00-18-559
REGON: 142 137 128

Godziny urzędowania NFOŚiGW: 7:30 – 15:30
 

Telefony:

Centrala:
22 45 90 000, 22 45 90 001

Informacje ogólne o dofinansowaniach
(Departament Promocji i Komunikacji Społecznej):
22 45 90 100

fax: 22 45 90 101

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAPinformacje szczegółowe >>

Prezes Zarządu - Kazimierz Kujda
tel. 22 45 90 105,  22 45 90 226
fax: 22 45 90 505

Z-ca Prezesa Zarządu - Artur Szymon Michalski
tel. 22 45 90 140

Zastępca Prezesa Zarządu - Dominik Bąk
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu  -  Roman Wójcik
tel. 22 45 90 225

Dyrektor Biura - Andrzej Deres
tel. 22 45 90 118, 22 45 90 321
fax: 22 45 90 585


Rzecznik Prasowy - Sławomir Kmiecik
tel. 22 45 90 578
tel. kom. 724 700 828
Dla mediów


Rachunki bankowe:
opłata recyklingowa: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
opłaty z Prawa geologicznego i górniczego: 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Sprawdź wszystkie rachunki bankowe NFOŚiGW »
 


  

Numery telefonów do poszczególnych departamentów i wydziałów:

Departament Organizacyjny - 22 45 90 125

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej - 22 45 90 100

Departament Ochrony Wód - 22 45 90 548

 • I Wydział Koordynacji Projektów
 • II Wydział Koordynacji Projektów
 • Zespół Wsparcia

Departament Gospodarowania  Wodami - 22 45 90 131

 • Wydział Gospodarki Wodnej
 • Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń

Departament Energii i Innowacji - 22 45 90 452

Departament Środków Zagranicznych - 22 45 90 480

Departament Ochrony Ziemi - 22 45 90 427

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 750

 • Wydział Ochrony Przyrody - 22 45 90 127
 • Wydział Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 657, 22 45 90 750

Departament Kontroli Przedsięwzięć - 22 45 90 385

 • Zespół ds. Nieprawidłowości - 22 45 90 391

Departament Księgowości i Rozliczeń:

 • Wydział Rozliczeń Krajowych - 22 45 90 948
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych - 22 45 90 448
 • Wydział Kosztów Biura - 22 45 90 860
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów - 22 45 90 216
 • Opłata Recyklingowa - 22 45 90 300, 22 45 90 591

Departament Analiz Finansowych - 22 45 90 441

Departament Planowania i Sprawozdawczości - 22 45 90 353

Departament Rozwoju Systemów Informatycznych - 22 45 90 348

Departament Kontroli Rozliczeń - 22 45 90 668

Wydział ds. Programu LIFE - 22 45 90 167 (WL)

Wydział ds. Projektu Doradztwa Energetycznego (WE)

Wydział Prawny - 22 45 90 462, fax 22 45 90 575

Wydział Administracyjny - 22 45 90 609

Zespół Kontroli Wewnętrznej - 22 45 90 986

Zespół ds. Pomocy Publicznej - 22 45 90 453, 22 45 90 262, 22 45 90 246

Zespół Zarządzania Personelem - 22 45 90 492

Zespół Zamówień Publicznych - 22 45 90 636

Zespół ds. Współpracy Regionalnej - 22 45 90 104, 22 45 90 158

Zespół ds. Legislacji - 22 45 90 181

Kancelaria - 22 45 90 115, 22 45 90 114, 22 45 90 116

Zobacz także: Schemat organizacyjny

Mapa dojazdu


Pokaż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na większej mapie

Formularz kontaktowy
powrót
do góry