Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla wnioskodawców programu SOKÓŁ 18.12.2018

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Priorytetowego

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Termin: 18.12.2018 r; godz. 8.30:00-14:10; rejestracja od godz. 8:00

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, lub napłynięcia zbyt małej ilości zgłoszeń, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa (dalej NFOŚiGW);
  2. inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ankiety lub zgłoszenia udziału w szkoleniu, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przesłania przez Panią/Pana rezygnacji;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Podmiot *
Nazwisko *
Imię *
Miasto *
Telefon
e-mail *

.

powrót
do góry