Czyste Powietrze

Pod numerem 22 45 95 955 została uruchomiona ogólnokrajowa infolinia dot. programu „Czyste powietrze”

Od 29 lipca 2019 r. przy realizacji Programu mogą współpracować także gminy, które podpisały odpowiednie porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Lista współpracujących gmin znajduje się na stronie właściwego WFOŚIGW

 

.

powrót
do góry