25 lat Narodowego Funduszu w demokratycznej Polsce

A A A

Logotyp 25 lat wolności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, powstał w 1989 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał tegorocznym obchodom 25-lecia powstania Narodowego Funduszu specjalne wyróżnienie: „Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności”. Jest ono nadawane dla uhonorowania przedsięwzięć i inicjatyw nawiązujących do wspólnego świętowania zwycięstwa wolności i solidarności.

więcej »

Subskrybuj RSS

Aktualności

Grafika przedstawia logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla POIiŚ ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

30.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ XI i XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków.

29.09 2014

Zaproszenie do negocjacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do przystąpienia do negocjacji.

29.09 2014

Informacja dotycząca portfela kapitałowego NFOŚiGW

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie negocjacyjnym akcji spółki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., w której NFOŚiGW posiada 67,74% akcji.

19.09 2014

Rozpoczęcie kolejnego naboru dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu kwalifikacyjnym pn.: „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień...

Nabór wniosków

Informacja o naborach w roku 2014 w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW

Szanowni Państwo, przedstawiamy informację o naborach wniosków w trybie konkursowym w 2014 roku w ramach programów priorytetowych obowiązujących w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ XI i XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków.

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla POIiŚ ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

03.09 2014

informacja o nowych konkursach w ramach programu priorytetowego: Wsparcie przedsiębiorców

Informacja o nowych konkursach w ramach programu priorytetowego: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

10.07 2014

Nabór wniosków w ramach II konkursu programu GEKON

Termin składania wniosków od 9 sierpnia do 8 września 2014 r.

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: