Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami, jako niezależne podmioty, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz, który w roku 2014 obchodzi jubileusz 25 lat funkcjonowania, jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze ponadregionalnym. Natomiast 16 wojewódzkich funduszy od 20 lat wspiera finansowanie ochrony środowiska na poziomie regionalnym.

więcej »

Subskrybuj RSS

Aktualności

Zdjęcie poglądowe przedstawia kwiaty i pisanki

17.04 2014

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia...

11.04 2014

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ministerstwo Środowiska poinformowało o zaktualizowaniu Regulaminu do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

08.04 2014

Szkolenie dla wnioskodawców I Konkursu 2014 - Edukacja ekologiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu: Dofinansowanie projektów z dziedziny „Edukacja ekologiczna” ze środków NFOŚiGW – I konkurs 2014r.

19.03 2014

2013 – rekordowy rok dla Funduszu

Ponad 5,5 mld zł wypłat, blisko dwa tysiące podpisanych umów, ponad 3,7 tysiąca złożonych wniosków - to efekt ubiegłorocznej działalności NFOŚiGW

19.03 2014

Zrównoważony rozwój miast wobec nowych wyzwań i kierunków działania Unii Europejskiej

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali 102 w siedzibie NFOŚiGW.

Nabór wniosków

30-12 2013

Informacja o naborach w roku 2014 w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW

Szanowni Państwo, przedstawiamy informację o naborach wniosków w 2014 roku w ramach programów priorytetowych obowiązujących w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11.04 2014

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ministerstwo Środowiska poinformowało o zaktualizowaniu Regulaminu do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

01.04 2014

Nabór wniosków - EDUKACJA EKOLOGICZNA

Konkursowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" Termin składania wniosków: od 30.04.2014 r. do 30.05.2014 r.

28.03 2014

Nabory wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ - IX runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi...

19.03 2014

Nabór wniosków - BOCIAN

Nabór wniosków w ramach programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: